Changelog

New updates and improvements to Previsto.

Follow us on Twitter · Follow us on LinkedIn

March 15, 2024

Integrations and add-ons

Integrationer i Previsto

Vi har over en længere periode tilpasset Previsto til at være mere modulopbygget med henblik på at kunne udvide systemet efter de enkelte virksomheders behov. Med Integrationer og add-ons tager vi næste skridt i en retning hvor du kan tilpasse Previsto til lige det planlægningssystem du har brug for.

Du kan tilgå Integrationer i indstillinger og frit tilvælge de integrationer du har behov for.

Time registration

Tidsregistrering er første første add-on. Tilføj tidsregistrering for at give dine medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid. Det giver dig mulighed for at følge med i hvor mange timer dine medarbejdere reelt arbejder. De informationer kan du bruge til udbetaling af løn samt at overholde regler og love for arbejdstid.

Tidsregistrering

Fixes and improvements

  • Fixed several issues in our subscription system
  • Added subscription information badge in navigation bar
  • Fixed issue with datepicker in dashboard which included a day more than selected
  • Fixed issue with non-unique orderlines on invoices created in accounting system
  • Fixed issue with navigation bar flickering and sometimes did not display correctly
  • Changed payment handling to be handled purely by Stripe in order to have an improved payment and security flow
  • Removed subscription trials in favor of life time free subscription plan
  • Fixes issue with settings dialog not displaying correct area initially