Opret og redigér aftaler

Dine avtaler med kunder er hva Previsto handler om.

Efter kunden er oprettet skal der oprettes aftaler på kunden. Du kan have et vilkårligt antal aftaler på hver kunde efter behov. Du kan oprette en aftale fra oversigten over en kunde ved at trykke på ‘+’ i bunden. Hvis du vil redigere en eksisterende aftale klikker du blot på aftalen i listen.

Fanen Generelt

Denne fane indeholder de mest generelle informationer om din aftale.

Beskrivelse

Dette felt angiver arbejdets indhold og vil blive vist alle steder hvor aftalen fremgår, fx. på medarbejderens smartphone eller på udskrevet arbejdseddeler.

Varighed

Angiver hvor lang tid det ca. tager at udføre arbejdet. Når Previsto planlægger arbejder bruges denne information til at beregne længden af arbejdsdagen. Jo mere præcis denne information angives desto mere kan Previsto optimere planlægningen.

Beløb

Information om hvor meget det koster kunden at få udført arbejdet. Beløbet vil fremgå på medarbejderens smartphone eller udskrevet arbejdsseddel.

Aftaletype

Som standard er aftaletypen Almindelig hvilket betyder at opgaven kan planlægges for sig selv. Vælger du derimod Supplerende vil opgaven kun planlægges hvis du i forvejen skal hen til kunden i forbindelse med en Almindelig aftale. Dette er ofte anvendt af vinduespudsere til f.eks. indendørs vinduespolering som man kun ønsker at udføre når man også har andet arbejde på adressen.


Fanen Planlægning

Denne fane angiver hvordan Previsto skal planlægge arbejdet.

Sidst udført

Angiver hvornår du sidst har besøgt kunden. Bruges til beregning af hvornår aftalen skal planlægges igen. (Kan kun angives ved oprettelse af aftalen)

Fremtidig planlægning

Angiver om aftalen fortsat skal planlægges. Hvis du slår fremtidig planlægning fra vil den ikke længere blive planlagt, men du er fri til at slå den til igen senere.

Næste gang

Giver dig mulighed for definere hvordan Previsto skal planlægge aftalen. Du kan vælge mellem Automatisk beregnet, Specifik dato og Før dato.

  • Automatisk beregnet: Dette er den mest anvendte måde. Når aftalen er Automatisk beregnet får du mulighed for at angive et interval aftalen skal planlægges efter, f.eks. hver 4. uge, hver 2. måned eller andet. Du kan enda vælge at angive et mere specifikt interval – f.eks. den 1. tirsdag i hver 2. måned – hvis du har behov for det.
  • Specifik dato: Vælger du Specifik dato vil Previsto sørge for at arbejdet bliver planlagt præcis på denne dato – hverken før eller efter. Ønsker du at aftalen falder tilbage til at være Automatisk beregnet efter du har udført arbejdet næste gang, kan du krydse det af.
  • Før dato: Vælger du dette får du mulighed for at angive en dato som arbejde skal planlægges inden, f.eks. inden en bestemt helligdag. Previsto vil forsøge at lægge arbejde tæt på den dato du angiver.

Klik på tjektegnet done øverst til højre når aftalen er i orden.


Hvad så nu? Læs om hvordan den automatisk planlægning virker.

Våre kunder

Dette er noen av våre kunder som hjelpe oss ved å bruke previsto

  • Byens polering
  • Puds Nord
  • Northply