Var det noget med fuldautomatisk planlægning af dine ruter? Vi har netop bygget fuldautomatisk planlægning af ruter ind i Previsto.

Den sammenholder kørselsafstande med de intervaller kunderne skal pudses i samt andre kritierier og danner dermed en plan for dig der giver dig mindst mulig kørsel.

Logikken til det vil blive justeret over den kommende tid – optimeret til at lave bedre planer end det ellers er muligt i nogen andre systemer.

Du kan se en illustration af hvordan det fungerer her:

Fuldautomatisk planlægning