Det er en fornøjelse at preæsentere vores nyeste release af Previsto – og dermed også vores officielle support af integration med regnskab.

Nye funktioner

  • Integration med regnskabssystem.
  • Automatisk synkronisering af kontakter med regnskabsystem.
  • Automatisk fakturering i regnskabssystem.
  • Support for åben ordre på den enkelte kunde.
  • Mulighed for at vælge om den enkelte kunde skal faktureres eller ej og i så fald hvornår.
  • Sidst besøgt-dato er tilføjet på arbejdssedler.
  • Mulighed for at vælge virksomhed i brugerfladen for personer der er knyttet til flere virksomheder.

Fejlrettelser

  • Fejl med tidszoner markerede nogle gange arbejde gennemført på forkert dag.
  • Hvis betalingsmiddel var fjernet var det ikke længere muligt at nedgradere til gratis abonnement.